4 – El poblament humà dels deserts i subdeserts
1996 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 4 Deserts 1996 i 2003 ISBN: 978-84-7739-559-1 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà dels deserts i subdeserts càlids      Els humans dels deserts càlids nord-africans 162-164     Els humans dels deserts càlids austro-africans 164-167     Els humans dels deserts càlids asiàtics 167-174     Els humans dels deserts càlids australians 175-176     Els humans dels deserts càlids…

2 – El poblament humà de les selves plujoses
1994 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 2 Selves tropicals1994 2001ISBN: 978-84-7739-803-5 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les selves plujoses      L’economia i el desenvolupament dels pobles que viuen a les selves 169 – 172     La colonització de les pluviïsilves 172 – 175     Les adaptacions dels humans dins l’àmbit de les selves 181 – 187Les poblacions humanes…

5 – El poblament humà de les regions mediterrànies
1993 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 5 Mediterrànies 1993 ISBN: 978-84-7739-560-7 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les regions esclerofil·les      Un lloc per viure: mediterranis del Paleolític 171 – 174      El bressol mediterrani: del Neolític ençà 175 – 177      Autòctons i al·lòctons que n’esdevenen 182 – 189      Mediterranis més enllà de la mediterrània…