Segon trimestre (hivern 2020): La singularitat d’Eva i Adam

Els humans som una espècie insòlita al planeta, ens hem distribuït pels diversos àmbits del món. Quins són aquests àmbits? Quines lleis regulen els canvis en els ecosistemes? Com els humans aprofiten els recursos? Ens fixarem en dos casos en què el recanvi de població va comportar un trasbals demogràfic i canvis en els usos dels recursos: Canàries i l’Amazònia. Finalment veurem com hem canviat tant el planeta que es parla d’una nova era: l’antropocè.

 1. Biosfera. Les lleis que governen els ecosistemes: l’ecologia. Successions i pertorbacions.
 2. Les lleis de la natura: genètica i diversitat en els éssers vius.
 3. Els fills d’Eva. Les adaptacions dels humans en els diversos àmbits del món.
 4. Jo caçador, tu recol•lectora. En conquerir diversos espais s’aprofitaven els recursos que es trobaven. El neolític o la domesticació de plantes i animals.
 5. Compartint gèrmens: les infeccions en la història de les poblacions humanes.
 6. El món atlàntic: les illes com a experiments naturals, la desconeguda història del recanvi poblacional a Canàries, i el seu paper camí del Nou Món.
 7. A l’altra banda de l’oceà: l’Amazònia com a conca fluvial més gran, com a mostra dels canvis demogràfics deguts a l’explotació històrica dels recursos del Nou Món en relació a occident.
 8. El clima i la història: el clima com a motor de la història.
 9. L’antropocè: Finalment hem intervingut tant en l’aprofitament dels recursos que l’empremta comporta un canvi d’era.
 10. Món glocal: Com el canvi global afecta a nivell local: trobarem les dades de Catalunya i Barcelona.

S’anirà afegint informació complementària específica per a cada sessió.

Calendari i matrícula aquí (inici curs: 20 de gener).

Primer trimestre (tardor 2019): Del Big Bang a Eva i Adam

 1. Pols d’estrelles. L’univers sabia que vindríem. Durant la formació de l’Univers es van crear bona part dels elements químics que ens conformen. La formació del Sistema Solar, i el seu peculiar tercer planeta, van generar l’escenari que va afavorir la nostra aparició.
 2. Gea. Quins canvis va seguir la història de la Terra fins a aparèixer la vida?
 3. Gaia i evolució de la vida. Evolució dels éssers vius: transicions i extincions
 4. Quines lleis conformen els organismes? Una visió de la genètica i de la fisiologia que ens governen.
 5. El mico nu. Des de l’aparició dels primats fins a l’aparició dels homínids
 6. De Lucy a Eva (i): Com ens vam tornar humans? Una història a través dels ossos i dels gens.
 7. De Lucy a Eva (ii): Com ens vam tornar humans? Una història a través dels ossos i dels gens.
 8. Malucs estrets, caps grossos. El resultat de la nostra particular evolució.
 9. Adam i Eva conquereixen el planeta. La distribució dels grups humans als diversos continents: una història biològica de les poblacions humanes a través dels gens.
 10. El poblament humà de la península Ibèrica

S’anirà afegint informació complementària específica per a cada sessió.

Calendari i matrícula aquí (inci curs: 30 de setembre).