6 – El poblament humà de les selves temperades
1997 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 6 Selves temperades 1997 i 2004 ISBN: 978-84-7739-561-4 Cristina Junyent i JM Camarasa El poblament humà de les selves temperades     L’origen i la diversitat del poblament: el cas de l’Àsia oriental 191-205     Els pobladors de les selves temperades asiàtiques 206-208     Els pobladors de les selves temperades australianes i neozelandeses 209-211    …

Print Friendly, PDF & Email

4 – El poblament humà dels deserts i subdeserts
1996 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 4 Deserts 1996 i 2003 ISBN: 978-84-7739-559-1 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà dels deserts i subdeserts càlids      Els humans dels deserts càlids nord-africans 162-164     Els humans dels deserts càlids austro-africans 164-167     Els humans dels deserts càlids asiàtics 167-174     Els humans dels deserts càlids australians 175-176     Els humans dels deserts càlids…

Print Friendly, PDF & Email

2 – El poblament humà de les selves plujoses
1994 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 2 Selves tropicals1994 2001ISBN: 978-84-7739-803-5 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les selves plujoses      L’economia i el desenvolupament dels pobles que viuen a les selves 169 – 172     La colonització de les pluviïsilves 172 – 175     Les adaptacions dels humans dins l’àmbit de les selves 181 – 187Les poblacions humanes…

Print Friendly, PDF & Email

5 – El poblament humà de les regions mediterrànies
1993 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 5 Mediterrànies 1993 ISBN: 978-84-7739-560-7 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les regions esclerofil·les      Un lloc per viure: mediterranis del Paleolític 171 – 174      El bressol mediterrani: del Neolític ençà 175 – 177      Autòctons i al·lòctons que n’esdevenen 182 – 189      Mediterranis més enllà de la mediterrània…

Print Friendly, PDF & Email