El poblament humà als diferents biomes del món
1992-1997 BIOSFERA - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

El poblament humà als diferents biomes i Adaptacions dels humans als diferents biomes1995-1992 Ramon Folch: BIOSFERA. Els humans en els àmbits ecològics del món (11 vols.). Enciclopèdia Catalana (edició catalana), Barcelona.− (2000) Encyclopedia of the Biosphere. Humans in the world’s Ecosystems. The Gale Group (edició anglesa), Farmington Hills, MI, EEUU.Editora de l’edició castellana. Un projecte sobre el treball d’aquests capítols, sota…

Print Friendly, PDF & Email

6 – El poblament humà de les selves temperades
1997 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 6 Selves temperades 1997 i 2004 ISBN: 978-84-7739-561-4 Cristina Junyent i JM Camarasa El poblament humà de les selves temperades     L’origen i la diversitat del poblament: el cas de l’Àsia oriental 191-205     Els pobladors de les selves temperades asiàtiques 206-208     Els pobladors de les selves temperades australianes i neozelandeses 209-211    …

Print Friendly, PDF & Email

4 – El poblament humà dels deserts i subdeserts
1996 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 4 Deserts 1996 i 2003 ISBN: 978-84-7739-559-1 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà dels deserts i subdeserts càlids      Els humans dels deserts càlids nord-africans 162-164     Els humans dels deserts càlids austro-africans 164-167     Els humans dels deserts càlids asiàtics 167-174     Els humans dels deserts càlids australians 175-176     Els humans dels deserts càlids…

Print Friendly, PDF & Email

2 – El poblament humà de les selves plujoses
1994 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 2 Selves tropicals1994 2001ISBN: 978-84-7739-803-5 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les selves plujoses      L’economia i el desenvolupament dels pobles que viuen a les selves 169 – 172     La colonització de les pluviïsilves 172 – 175     Les adaptacions dels humans dins l’àmbit de les selves 181 – 187Les poblacions humanes…

Print Friendly, PDF & Email

5 – El poblament humà de les regions mediterrànies
1993 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 5 Mediterrànies 1993 ISBN: 978-84-7739-560-7 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les regions esclerofil·les      Un lloc per viure: mediterranis del Paleolític 171 – 174      El bressol mediterrani: del Neolític ençà 175 – 177      Autòctons i al·lòctons que n’esdevenen 182 – 189      Mediterranis més enllà de la mediterrània…

Print Friendly, PDF & Email