Societat Catalana de Biologia
Participació associativa 1997-2015

Societat Catalana de Biologia (SCB, IEC) – sòcia des de 1989, vaig participar en diversos càrrecs 1997-2006 Consell Directiu: secretària general i vocal relacions exteriors 2002-2015 Coordinadora secció Biologia i Societat 2006-2000 Consell Editorial Treballs de la SCB www.iecat.net/scb També vaig participar en diversos projectes d’història, edició i cultura científica.

Print Friendly, PDF & Email