2022 Barcelona Ciutat Europea dels boscos

El verd a la ciutat
Dilluns, 28 de març de 2022, 18:30h. INSCRIPCIONS

Les ciutats verdes proporcionen més i millors serveis ecosistèmics als seus habitants. Reverdir la ciutat en el context del canvi climàtic, per tant, és una forma de mitigar-ne els efectes. La millora de l’entorn urbà i l’enfortiment dels vincles entre l’àmbit rural i l’urbà genera resiliència en els sistemes urbans, serveis i poblacions davant xocs externs. Un medi ambient saludable genera millor salut i benestar. Per això, moltes ciutats treballen contra la pèrdua de biodiversitat i per protegir la natura, com ho fa Barcelona?

Presentació Cristina Junyent

ACADÈMIA: Integrar els serveis ecosistèmics i la biodiversitat en les polítiques de ciutat, Anna Àvila, CREAF

Els horts urbans son espais verds multifuncionals del paisatge urbà, amb un paper important per a la biodiversitat, les funcions i els serveis ecosistèmics (com la pol·linització i dispersió d´espècies), la connectivitat ecològica o la cohesió social. A més, l’activitat entorn dels horts crea ciutats més amables.

Però hem de tenir en compte els horts generen aliments que seran consumits, i aquests vegetals creixen en un entorn amb contaminació per tràfic. En aquest debat comentaré el treball que hem dut a terme per determinar com la qualitat de l’aire afecta als horts de Barclona.  Ens preguntem si els vegetals tindran més altes concentracions segons la contaminació atmosférica, i analitzem si hi ha un risc per l’ingesta de metalls pesants en les verdures.

GESTIÓ: Cap a la naturalització de Barcelona. Pla Natura 2030. Marga Parés, cap de programa de Biodiversitat de l’Ajuntament de Barcelona

Com a política de renovació del compromís amb la biodiversitat a la ciutat, el mes de setembre passat el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va llançar el Pla Natura 2030. És un instrument estratègic i participat per la ciutadania, que te la visió d´una ciutat amb una infraestructura funcional i ecològica, un verd equitatiu, accessible, connectat en la trama urbana i amb la xarxa verda metropolitana, per maximitzar els serveis socials i ambientals, sobretot els de salut i adaptació al canvi climàtic. Aquesta xarxa és apreciada i conservada com a patrimoni natural de la Terra, i com a benefici per a les generacions presents i futures, que gaudeixen de la connexió amb la natura i s´impliquen en la creació d´espais verds i en la conservació i millora de la biodiversitat.

CIUTADANIA: Els beneficis de la natura a la ciutat. Anna Parisi, Xarxa de Conservació de la Natura
Integrar la natura a la ciutat promou la salut i el benestar. Coneixent els beneficis que ens aporta, com canalitzar la sensibilització, d’una banda, i com donar resposta a les demandes de grups i entitats ciutadanes per implicar-se en la renaturalització de la ciutat i fer comunitat entorn la natura urbana?

CONVOCATÒRIA
Dilluns, 28 de març de 2022
presencial i gratuït, amb inscripció prèvia AQUÍ

Vil·la Urània
c/Saragossa, 29
08006 Barcelona

Més informació
Ajuntament de Barcelona, Pla Natura 2030
CREAF: No hay ciencia sin diversidad

Tots els debats del cicle Barcelona a 3 bandes en el context del canvi global

Print Friendly, PDF & Email