2 – El poblament humà de les selves plujoses
1994 - Enciclopèdia Catalana, Barcelona

Vol 2 Selves tropicals1994 2001ISBN: 978-84-7739-803-5 JM Camarasa i Cristina Junyent El poblament humà de les selves plujoses      L’economia i el desenvolupament dels pobles que viuen a les selves 169 – 172     La colonització de les pluviïsilves 172 – 175     Les adaptacions dels humans dins l’àmbit de les selves 181 – 187Les poblacions humanes…