Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


ConsCIENCIAurl

2007-2008 Escola d'Estiu, URL


ConsCIENCIAurl. Aprèn a divulgar la ciència
Divulgar la recerca a través d'una presentació: El repte de mantenir-se interessant.
4 de novembre de 2008, 12:00h-14:30h. Rectorat URL.

Sessió de formació gratuïta oferta per la Universitat Ramon Llull (URL) als seus investigadors i conduïda per Ciència en Societat. L'objectiu és reflexionar sobre divulgació científica i millorar l'habilitat dels investigadors a l'hora d'elaborar presentacions atractives per al públic general. La jornada s'estructura en una introducció sobre les claus de la divulgació científica seguida d'una part més pràctica sobre com fer una presentació atractiva.

ConsCIENCIAts. Millorar la divulgació, fer avançar la ciència
12 de juliol de 2007, de 10 a 14 i de 15,30 a 19 h
Jornada de divulgació científica organitzada pel Vicerectorat de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull en el marc de la Universitat d'Estiu 2007.

Una de les finalitats de l'Any de la Ciència 2007 és transmetre al conjunt de la societat que la ciència, en tots els seus aspectes, és un element essencial en la nostra vida quotidiana. Divulgar correctament els avenços i descobriments científics és un aspecte essencial per a aconseguir arribar a més gent, i per aquest motiu és imprescindible formar els agents del sistema d’R+D+i en aquesta tasca. La Jornada busca reflexionar sobre la importància i necessitat de la divulgació científica i dotar d’eines per a millorar els processos de divulgació científica a aquests agents i molt especialment aquells que estan en formació.