Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


Altres congressos sobre Comunicació Científica

1999-2003


2001 ¿Cómo agrupar los divulgadores de ciencia? II Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia Valencia. Mesa redonda
2001 Biomedia, un servidor de noticias biomédicas por internet. II Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia Valencia. Mesa redonda
2000 Cómo valorar la información médica. Mesa redonda en Jornadas de información y documentación en medicina (Zaragoza)
1999 Comunicación Social de la Ciencia. VI Encuentro Internacional sobre el proyecto del genoma humano UIMP. Valencia. Mesa redonda

Assistència
2005 VII Simposi sobre l’Ensenyament de les Ciències Naturals. Tortosa, 7, 8 i 9 d’abril.
2002 European Association for the Study of Science and Technology (EASST): Conference: Responsibility Under Uncertainty. University of York
2000 Seminari: Medicina Basada en la Evidencia. Palma de Mallorca, junio
2000 Seminari: Datos recientes sobre la epidemia de SIDA. Sevilla, MSD
1999 Més ciutat, més participació. Seminari Europeu. Ajuntament de Barcelona
1995 International Federation of Science Editors, VIII Workshop: training science writers. Barcelona, julio.