Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


Transversal. Revista de cultura contemporània


Transversal 26
Dossier
: Dues mirades: art i ciència. 2005
coordinadores: Cristina Junyent i Cristina Pujades.
Revista Transversal, Ajuntament de Lleida

Transversal 17
El Genoma: memòria del futur, 2002
coordinadors: Cristina Junyent y Jaume Bertranpetit

  • De quin material és la nostra herència? Núm. 17; pàg. 17-24; març 2002
  • Entrevista: Luigi-Luca Cavalli-Sforza, cartògraf de gens. Núm. 17; pàg. 71-75; març 2002

Revista Transversal. Institut Municipal d'Acció Cultural