Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


Traducció


1998 Ingraham, JL; Ingraham, CA: Introducció a la Microbiologia (2 vols.)
Editorial Reverté, Barcelona.

Traducció capítols de l'anglès al català