Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


Revisió


2003 Paulos, John Allen: Un matemático invierte en bolsa. Colecció Metatemas; Tusquets Editores (Barcelona, 2004). Traducció: José Chabás. De: A mathematician plays stock market (2003). Basic Books

2002 Revisió i actualització dels textos dels capítols Paleontologia i Antropologia
Enciclopedia Océano. Aleph Servicios Editoriales, Barcelona

2001 Lewontin, R.: El sueño del genoma humano y otras ilusiones. Editorial Paidós, Barcelona. 286 pàg. It ain’t necessary so: the Dream of the Human Genome and Other Illusions. New York Review of Books, 2000.

1997 Jacob, F. (1998). El ratón, la mosca y el hombre. Editorial Crítica, Barcelona, 207 pàg. [La souris, la mouche et l’homme. Éditions Odile Jacob. París, 1997.]

1997 Cavalli-Sforza, Ll. Gens, pobles i llengües. Editorial Proa, Barcelona, 260 pàg. [Geni, popoli e lingue. Adelphi, Milano, 1996.]

1986 Vall, O. Puericultura y evolución. Editorial Altafulla, Barcelona