Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


Entre lajiales y brumas

Una historia de El Hierro a través de sus matrimonios (1625-1985)


Junyent (2013): Entre lajiales y brumas. Una historia de la isla de El Hierro a través de sus matrimonios (1625-1985). Fundación Ciència en Societat, Barcelona

Capítols en pdf. Aquest llibre és fruit d'una tesi doctoral.
Presentaciones:
Ateneo de Valverde (8 de agosto de 2013)
Amics de la Unesco (11 noviembre de 2013)

ISBN 978-84-616-3575-7
360 pàgines
Tapa dura

Els "lajiales" configuren el sòl. Les boires proporcionen l'aigua. La població de El Hierro, sobre lajiales i sota boires, es va haver esforçar per obtenir recursos de l'illa. Sobretot a partir del moment en què la situació ecològica es va transformar per la rompuda i desforestació de terres subsegüents al repartiment, més d'un segle després de la conquesta. Amb la colonització va arribar la mecànica administrativa d'una societat de l'edat moderna, en què l'Església recollia els fenòmens rellevants en la vida de les persones. Pels registres matrimonials, gairebé l'única informació històrica que va sobreviure als incendis, podrem deduir quin tipus de població hi havia i com es comportava.

De forma divulgativa, sobretot en la presentació dels capítols i en les conclusions, però també rigorosa, en la descripció dels estudis i els resultats obtinguts, s'explica què compten els registres de matrimoni de l'illa més allunyada de l'arxipèlag canari.

Els anys en què se celebraven menys matrimonis eren anys de dificultats, el dia i el mes triat per casar expliquen des dels cicles de les collites fins l'emigració. L'estat civil reflecteix l'estat de salut de la població; sempre que casa un vidu jove, hi ha hagut una mort prematura. Com més tard es casa una dona, menys fills pot tenir, així, l'edat al matrimoni reflecteix la natalitat general. El lloc de naixement revela els forans que van entrar, i el de residència, el nombre de persones que van deixar l'illa, els emigrants. Tants!

Finalment, per la professió podem avaluar l'estratificació social, i pels cognoms una herència lligada al pare, que pot ser comparada amb la que declaren les dispenses per matrimoinos consanguinis. Així, desgranant cada situació, Entre lajiales i boires ens explica la història de la illa de El Hierro a través de la seva població. No es comprèn als seus habitants sense conèixer l'illa.