Ciencia en Societat
CristinaJunyent @ Cosir i Repuntejar
CristinaJunyent@Facebook
CristinaJunyent@Twitter
CristinaJunyent@YouTube
Cristina Junyent Curriculum Vitae


Aracné, ciència en xarxa

2002-2003 Generalitat de Catalunya


2003-2002 Aracné, ciència en xarxa
Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Generalitat de Catalunya (Curso). Investigador responsable: Ignasi Ribas, UPF